Naša jamstva i certifikati

Jamčimo vam dostupnost web stranica od najmanje 99,9% (Uptime SLA)

Jedina smo web hosting tvrtka u Hrvatskoj koja će vam pismeno zajamčiti da će vaše web stranice biti dostupne 99,9% vremena! Ako su vam vaše web stranice važne, a posebno ako vaš posao ovisi o njima, trebate se osigurati i biti uvjereni da će vaše stranice uvijek i bez smetnji raditi.

Dostupnost stranica mjerimo putem neovisnog monitoring servisa. Prema tim mjerenjima, prosječni uptime naših poslužitelja u zadnih godinu dana iznosio je 99,97%.

Ako iz bilo kojeg razloga vaše stranice budu nedostupne više od zajamčenog, vratit ćemo vam novac!

Ako niste zadovoljni pruženom uslugom - vraćamo novac! (30-dnevni period)*

Možete bez rizika isprobati naše web hosting usluge. 30 dana nas možete testirati, i ako iz bilo kojeg razloga ne budete zadovoljni vratit ćemo vam cijeli uplaćeni iznos. Ništa nam nećete morati objašnjavati. Iskustvo nam govori da ćete biti vrlo zadovoljni, a ako ipak ne bude tako bez ustručavanja zatražite povrat novca.

* osim prilikom registracije domene, SSL certifikata ili softverske licence na VPS poslužitelju.

Obvezujemo se na odgovorno i etički utemeljeno poslovanje

Kao potpisnik Kodeksa etike u poslovanju Hrvatske gospodarske komore, prihvaćamo obvezu djelovanja u skladu s načelima odgovornosti, istinitosti, učinkovitosti, transparentnosti, kvalitete, postupanja u dobroj vjeri i poštovanja dobrih poslovnih običaja prema poslovnim partnerima, poslovnom i društvenom okruženju, i vlastitim zaposlenicima.

Prevedeno na jednostavan hrvatski – možete od nas očekivati fer poslovan odnos, prijateljsku komunikaciju i iskren trud da vaše poslovanje s nama bude što je moguće ugodnije.

Kodeks etike u poslovanju

Kvalitetna i sigurna usluga utemeljena na zahtjevnim ISO standardima

Kad se radi o poslovanju na Internetu, pouzdanost usluge i sigurnost informacija su od najveće važnosti. Ako vaše poslovanje ovisi o webu, ako na internetu imate važne baze podataka i povjerljive informacije, onda se s takvim stvarima ne želite kockati. Kako bismo vama omogućili miran san, mi u Avalonu svake godine prolazimo rigorozan i zahtjevan proces prilagodbe poslovanja, auditing i certifikaciju prema ISO normama.

Certifikacijski postupak odnosi se na svaki aspekt poslovanja, uključujući i ljudske resurse, odnose s klijentima, interne poslovne procese, fizičku infrastrukturu, offline i online sigurnost, zaštitu i čuvanje podataka te pravnu usklađenost poslovanja.

Avalon je jedina tvrtka u Hrvatskoj s certifikatima ISO 9001 (za kvalitetu) i ISO 27001 (za sigurnost) za pružanje web hosting usluga.

ISO 9001 certifikat (za kvalitetu)

ISO 27001 certifikat (za sigurnost)

Uvjeti korištenja

Ugovor o pružanju web hosting usluga

Uvodne odredbe

Ovim Uvjetima korištenja usluga (u daljnjem tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između trgovačkog društva AVALON d.o.o., (u daljnjem tekst: Davatelj usluga) sa sjedištem u Đurđevcu, Stjepana Radića 10, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010072020, OIB: 89338385732, kao pružatelja usluga unutar svojeg predmeta poslovanja, a koje usluge su objavljene na web stranici www.avalon.hr i “Korisnika” – svake pravne ili fizičke osobe koja koristi usluge Davatelja usluga (dalje u tekstu: Korisnik).

Na sve međusobne odnose između davatelja usluga i Korisnika, koji nisu posebno regulirani odredbama ovih Uvjeta korištenja, primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Opća uredba o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te ostalih pravnih propisa Republike Hrvatske.

U svrhu razumijevanja i tumačenja odredbi ovih Uvjeta korištenja kao i njihove primjene, pojedini izrazi upotrijebljeni u ovim Uvjetima korištenja, imaju slijedeće značenje:

 1. Ugovor - ugovor sklopljen između Davatelja usluga i Korisnika o pružanju Usluga čiji sastavni dio su, neovisno o obliku u kojem je sklopljen, ovi Uvjeti.
 2. Stranica - odnosi se na web stranicu Davatelja usluga na adresi www.avalon.hr
 3. Usluga - obuhvaća sve usluge navedene na stranici Davatelja usluga, koje pruža Korisnicima u okviru svoje poslovne djelatnosti;
 4. Korisnik - svaka fizička i pravna osoba koja koristi usluge Davatelja usluga, što uključuje i fizičke osobe koje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, imaju status potrošača;
 5. Sadržaj - bilo koji materijal, podaci i informacije (uključujući i materijal trećih osoba) koje Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira korištenjem Usluge
 6. Pravila - podrazumijeva pravila prihvatljivosti korištenja koja su vidljiva u članku 5. ovih Uvjeta
 7. Cjenik - važeći cjenik usluga Davatelja usluga, koje davatelj usluga javno objavljuje na svojim web stranicama, a prihvaćanje kojih Korisnik potvrđuje i prihvaća sklapanjem ugovora i prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja.
 8. Jamstvo - 30-dnevno jamstvo koje Davatelj usluga nudi za svoje shared hosting usluge. Jamstvo ne pokriva ostale usluge poput registracije domena, VPS, dedicated servera, SSL certifikata, itd.
 9. Vlasnik - vlasnikom usluge smatra se osoba u čijem je vlasništvu glavna administrativna e-mail adresa upisana u sustavu Avalona. U slučajevima kada osoba u čijem je vlasništvu glavna administrativna e-mail adresa, nije ujedno i osoba koja vrši plaćanje usluga koje davatelj usluga pruža Korisniku temeljem sklopljenog ugovora i ovih Uvjeta korištenja, smatrat će se da je Vlasnik usluge osoba u čijem je vlasništvu glavna administrativna e-mail adresa koje je navedena u sustavu, dok se osoba koja vrši plaćanje, a koja je različita od osobe Vlasnika usluge, neće smatrati Vlasnikom nego će ista isključivo biti ovlaštena za rad s računima;
 10. Glavna administrativna e-mail adresa - e-mail adresa koje je unešena prilikom naruđžbe usluge ili izmijenjena naknadno od strane korisnika putem korisničke zone, odnosno od strane Avalona ukoliko je zahtjev korisnik dostavio putem stare glavne administrativne e-mail adrese ili na memorandumu tvrtke ovjeren pečatom i potpisan od strane odgovorne osobe.
 11. Aktivacija usluge - aktivacija usluge odnosi se na datum aktivacije usluge zakupljene od strane Korisnika,
 12. Ponuda za produženje usluge - pisana Ponuda za produženje zakupa usluge poslana automatikom Korisniku. Istu može poslati i korisnička podrška na zahtjev Korisnika. Plaćanjem usluge prema izdanoj Ponudi smatra se da je Korisnik prihvatio Uvjete korištenja,
 13. Ispitanik – fizička osoba, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679),
 14. Voditelj obrade – pravna osoba koja koristi usluge Davatelja usluge.
 15. (r) Izvršitelj obrade – Davatelj usluge.

1. Predmet

 • 1.1. Davatelj usluga se obvezuje Korisniku pružiti izabrani paket usluga.
 • 1.2. Karakteristike izabranog paketa usluga javno su dostupne na www.avalon.hr adresi, i smatraju se sastavnim dijelom ugovora.
 • 1.3. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga može Korisniku pružiti i dodatne usluge iz svoje ponude, bez potrebe za aneksom. Sve odredbe iz ugovora vrijedit će i za dodatno pružene usluge.

2. Nagrada

 • 2.1. Cjenik svih usluga koje Davatelj usluga pruža javno je dostupan na www.avalon.hr adresi, i smatra se sastavnim dijelom ugovora.
 • 2.2. Davatelj usluga će za pružanje usluga Korisniku račun poslati avansno. Izuzetak je račun za eventualno prekoračenje po potrošnji resursa iz paketa koji može biti poslan naknadno.
 • 2.3. Korisnik se obvezuje namiriti iznos s računa u roku dospijeća.
 • 2.4. U slučaju da račun nije namiren do dospijeća, Davatelj usluga će odrediti drugi rok i obavijestiti Korisnika. Ukoliko račun nije namiren ni nakon drugog roka, Davatelj usluga će odrediti treći rok i obavijestiti Korisnika, te privremeno prekinuti pružanje usluga do namire računa. Ako račun nije namiren ni nakon trećeg roka, Davatelj usluga ima pravo otkazati ugovor odmah i bez ikakve daljnje obavijesti.

3. Opće odredbe

 • 3.1. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), glava III. Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu od Članka 57. do Članka 79.
 • 3.2. U svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, Davatelj usluga od Korisnika prikuplja slijedeće podatke: naziv tvrtke (samo za pravne osobe), osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime, poštanska adresa, poštanski broj, mjesto, država, telefonski broj, e-mail adresa. Korisnik je suglasan s davanjem svojih podataka samo u navedenu svrhu, podatke daje dobrovoljno, te jamči da su podaci točni, potpuni i ažurni. Posljedica uskrate davanja podataka je nemogućnost sklapanja i izvršenja ugovora.
 • 3.3. Davatelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:
  1. ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika, nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, netočni ili neistiniti,
  2. ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu usluga,
  3. u ostalim slučajevima utvrđenim ovim ugovorom.
 • 3.4. Davatelj usluga ima pravo distribuirati Korisniku informativne poruke elektroničkom poštom ili pisanim putem, o svojim i uslugama svojih partnera i informacijama vezanima za korištenje usluga.
 • 3.5. Korisnik je dužan elektroničkom poštom ili pisanim putem obavijestiti Davatelja usluga o bilo kakvoj promjeni osobnih/kontakt podataka najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene, u protivnom smatrat će se da je dostava valjano izvršena na temelju postojećih podataka.
 • 3.6. Davatelj usluga se obvezuje da će usluge pružati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i najbolje što može.
 • 3.7. Davatelj usluga smije nadgledati Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristup Korisnikovim podacima preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora.
 • 3.8. Davatelj usluga ne jamči sigurnost podacima koji se prenose preko interneta. Korisnik može za potrebe sigurnijeg prijenosa koristiti uslugu sa šifriranjem podataka.
 • 3.9. S obzirom da poduzete mjere zaštite, Davatelj usluga Korisniku ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili natuknuto, da je kao rezultat ovih mjera mogućnost pojave problema u cijelosti uklonjena.
 • 3.10. Definicija “neograničenih resursa” i “FLAT” prometa (bandwitha), U nekim paketima Avalon d.o.o. ne ograničava količinu resursa koje pojedini Korisnik može iskoristiti. U dobroj vjeri i u skladu sa Uvjetima korištenja Avalon d.o.o. komercijalno nudi razumno velike ili nemjerene količine prometa po poslužitelju (bandwitha), broja email adresa ili FTP korisničkih računa.
 • 3.11. Korisnik izjavljuje da će prijave vezane uz umanjenje iznosa računa prijavljivati isključivo pismenim putem kroz korisničko sučelje Korisnika, ukoliko je prijava izvršena neki drugim načinom smatrat će se navažećom.
 • 3.12. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga će kod organizacije za registraciju internet domena, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti traženu internet domenu na ime Korisnika ako je tražena internet domena raspoloživa. Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje “hr” domene, korisnik izjavljuje da je upoznat s odredbama važećeg Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010), te da ga u cijelosti prihvaća.

  Odluka o važnosti ispravnih podataka

 • 3.13. Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje “.biz.hr”domene Korisnik izjavljuje da je suglasan sa sljedećim pravilima:
  1. Korisnik ima isključivo pravo koristiti registriranu domenu, organizirati je te oblikovati i kontrolirati njen sadržaj te je odgovoran za isti,
  2. da je dužan domenu koristiti samo u svrhu za koju je domena registrirana i na način uobičajen unutar svjetske internetske zajednice,
  3. da je odgovoran za svaku zlouporabu domene,
  4. ukoliko je registracijom imena domene prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova da će domena biti obrisana bez ikakve najave i naknade Korisniku,
  5. naziv domene Korisniku ne smije omogućavati lažno predstavljanje ni prisvajanje identiteta trećih osoba, biti jednak zaštićenom nazivu ili znaku na čije korištenje nema pravo,
  6. da je dužan redovito obavještavati Davatelja usluga o svakoj promjeni podataka relevantnoj za registriranu domenu, a osobito o promjenama svog pravnog statusa, adrese ili ostalih podataka,
  7. Korisnik nema pravo prenijeti registriranu domenu na drugu osobu,
  8. Korisnik ne smije ni uz naknadu ni bez naknade dati domenu na korištenje drugim osobama,
  9. registraciju i korištenje domena plaća se naknada prema cjeniku Davatelja usluga,
  10. sve obavijesti vezane uz registraciju, transfer, produženje, brisanje, suspenziju ili plaćanje domene Davatelj usluga slat će 30 dana prije isteka na email adresu Korisnika koju je upisao prilikom procesa narudžbe domene,
  11. domena se neće registrirati dok korisnik koji plaća naknadu ne uplati naknadu za njenu registraciju,
  12. Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati i ugasiti domenu,
  13. ako Korisnik registrirane domene prestane koristiti domenu prije isteka razdoblja za koje je naknada plaćena, uplaćena naknada ne vraća se.
 • 3.14. Na zahtjev Korisnika Davatelj usluga će kod organizacije za registraciju SSL certifikata, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti SSL certifikat na ime Korisnika.
 • 3.15. Davatelj usluga ima pravo promijeniti karakteristike usluga, cijene usluga, i uvjete pružanja usluga, uz uvjet da obavijesti Korisnika najmanje 14 dana unaprijed. U slučaju da je Korisniku promjena neprihvatljiva ima pravo otkazati ugovor, bez otkaznog roka, sve do dana stupanja na snagu. U slučaju otkaza ugovora od strane Korisnika, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon stupanja promjena na snagu. Najavljene promjene stupit će na snagu na dan namjere, bez potrebe za aneksom.
 • 3.16. Ako bilo koja ugovorna strana prekrši bilo koju odredbu ugovora, i nakon primljene obavijesti o kršenju od druge ugovorne strane odbije prihvatiti ugovorenu odredbu u roku od 3 dana, ugovor smije biti otkazan odmah i bez ikakve daljnje obavijesti. U slučaju otkaza ugovora zbog kršenja ugovora od strane Davatelja usluga, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza ugovora.
 • 3.17. Davatelj usluga neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakvu štetu u slučaju:
  1. kvara u hardverskoj ili softverskoj komponenti,
  2. radova na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,
  3. hakerskog napada na hardversku ili softversku komponentu,
  4. greške Korisnika, ili kršenja ugovora od strane Korisnika,
  5. problema kod dobavljača usluga Davatelju usluga,
  6. problema izvan nadležnosti Davatelja usluga,
  7. utjecaja više sile.
 • 3.18. Sveukupna odgovornost Davatelja usluga za bilo kakvu štetu Korisniku, koja je nastala krivicom Davatelja usluga, neće prelaziti iznos namira koje je Davatelj usluga primio od Korisnika u zadnjih 6 mjeseci.

4. Posebne odredbe za Davatelja usluga

 • 4.1. Održavanje hardverskih i softverskih komponenti radit će se između 23:00 i 07:00 sati po hrvatskom vremenu, osim u izvanrednim situacijama kada za to postoji opravdani razlog.
 • 4.2. U slučaju planiranog prekida rada neke hardverske ili softverske komponente dužeg od 15 minuta, Davatelj usluga će obavijestiti Korisnika najmanje 3 dana unaprijed.
 • 4.3. Davatelj usluga se obvezuje da će FTP, HTTP, POP3, SQL servisi (u daljnjem tekstu: Servisi) biti raspoloživi najmanje 99,90% vremena kroz jedan kalendarski mjesec.
 • 4.4. Kod utvrđivanja raspoloživosti Servisa bit će mjerodavni rezultati Avalonovog servisa za nadzor raspoloživosti.
 • 4.5. U slučaju da je krivicom Davatelja usluga raspoloživost Servisa za određeni kalendarski mjesec manja od 99,90%, po prigovoru Korisnika mjesečni račun će biti umanjen:
  1. 10% za raspoloživost usluga od 97,00% do 99,89%,
  2. 25% za raspoloživost usluga od 96,00% do 96,99%,
  3. 50% za raspoloživost usluga od 95,00% do 95,99%,
  4. 100% za raspoloživost usluga od 94,99% ili manje.
 • 4.6. Prekid u raspoloživosti Servisa do kojeg je došlo zbog slijedećih razloga neće se uračunati kod izračuna raspoloživosti:
  1. radovi na održavanju hardverskih i softverskih komponenti,
  2. hakerski napad na hardversku ili softversku komponentu,
  3. greška Korisnika, ili kršenje ugovora od strane Korisnika,
  4. problem kod dobavljača usluga Davatelju usluga,
  5. problem izvan nadležnosti Davatelja usluga,
  6. utjecaj više sile.

5. Posebne odredbe za Korisnika

 • 5.1. Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Davatelja usluga.
 • 5.2. Korisnik se obavezuje da svi elektronički dokumenti koji su pohranjeni na poslužitelju i mogu se preuzimati, moraju biti dostupni za preuzimanje putem web stranica i moraju biti direktno povezani uz generalni sadržaj web stranice.
 • 5.3. Korisnik je suglasan da Davatelj usluga ima pravo privremeno ograničiti ili uskratiti pristup uslugama ako utvrdi da ih je Korisnik koristio u slijedeće svrhe. Korisnik je suglasan da usluge neće koristiti da bi:
  1. prekršio ili poticao kršenje autorskih prava i srodnih prava, patenata, žigova,
  2. distribuirao ili poticao distribuciju ilegalnih kopija softvera, softvera koji može uzrokovati štetu, ilegalnih pornografskih sadržaja, neželjenih email poruka,
  3. širio ili pokušao širiti prijeteće, nasilničke, diskriminirajuće, rasističke, klevetničke, maltretirajuće sadržaje,
  4. se spajao na IRC ili P2P servise,
  5. bez izričitog dopuštenja vlasnika podataka i računalnog ili mrežnog sustava ispitivao ranjivost sustava, zaobišao sigurnosne mjere, krivotvorio dokaze o izvornosti prometa, nadzirao, mijenjao ili brisao podatke, ili preopteretio računalni ili mrežni sustav,
  6. nanio ili pokušao nanijeti štetu Davatelju usluga ili trećoj strani,
  7. prekršio ili pokušao prekršiti Pravilnik iz točke 3.10,
  8. prekršio ili pokušao prekršiti stavke iz točke 3.11,
  9. dijelio neograničene količine mail računa, pružanje besplatnog web hostinga i/ili besplatnog email hostinga. trećim osobama,
  10. zlonamjerno trošio neograničen promet ili onemogućavao ugodan rad ostalim korisnicima poslužitelja,
  11. počinio ili pokušao počiniti zakonski prekršaj.
 • 5.4. Korisnik će biti odgovoran za svu štetu koja bi mogla nastati Davatelju usluga ili trećoj strani uslijed kršenja bilo kojeg dijela točke 5.3.
 • 5.5. Korisnik se obvezuje da nijedan njegov korisnički račun neće zauzeti više od:
  1. 5% procesora na duže vrijeme,
  2. 5% radne memorije na duže vrijeme,
  3. 5% mrežnih I/O resursa na duže vrijeme,
  4. 5% disk I/O resursa na duže vrijeme,
  5. 1.000 objekata po direktoriju (ne računajući poddirektorije),
  6. 10 istovremenih konekcija prema FTP servisu,
  7. 100 istovremenih konekcija prema HTTP servisu,
  8. 25 istovremenih konekcija prema SQL servisu, ili više od 10% diskovne kvote po SQL bazi podataka,
  9. 25 istovremenih konekcija prema POP3 ili SMTP servisu.

6. Trajanje

 • 6.1. Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme i stupa na snagu s datumom potpisivanja obje ugovorne strane.
 • 6.2. Bilo koja ugovorna strana može otkazati ugovor slanjem pisane obavijesti (email, telefaks, pismo) drugoj ugovornoj strani, uz uvjet da to učini najmanje 7 dana unaprijed. U slučaju otkaza ugovora od strane Davatelja usluga, Davatelj usluga će vratiti Korisniku svaki primljeni iznos od Korisnika za period nakon otkaza ugovora.
 • 6.3. U slučaju da je od stupanja ugovora na snagu prošlo manje od 30 dana, ugovorne strane mogu raskinuti ugovor bez otkaznog roka. Uz uvjet da nije prekršio ugovor, Korisnik u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenih sredstava, umanjen za eventualni trošak registracije internet domene, SSL certifikata, softverske licence ili prekoračenja po potrošnji resursa iz pretplate.

7. Nadležnost

 • 7.1. Na odnose između ugovornih strana koji nisu uređeni ovim ugovorom, primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.
 • 7.2. Eventualne sporove u vezi ugovora ugovorne strane će pokušati riješiti dogovorom, u protivnom je nadležan sud u Đurđevcu.

8. Završne odredbe

 • 8.1. Ugovor čini cjelokupni sporazum između ugovornih strana. Sve izjave, uvjerenja, obećanja i uvjeti koji nisu istaknuti u ugovoru neće biti shvaćeni da na bilo koji način osporavaju, mijenjaju ili utječu na odredbe ugovora.
 • 8.2. Ugovor zamjenjuje sve dosadašnje usmene, elektroničke ili pisane dogovore između ugovornih strana.
 • 8.3. Korisnik potvrđuje da ga je Davatelj usluga prije potpisivanja ugovora opskrbio svim korisnim informacijama vezanim za usluge koje pruža.
 • 8.4. Ugovorne strane potvrđuju da su prije potpisivanja ugovora imale mogućnost savjetovanja s pravnim savjetnikom, i da je svaka odredba ugovora čitljiva i jasna.

Politika privatnosti

Ova Politika pokazuje kako i na koji način vodimo računa o privatnosti naših korisnika i o načinima prikupljanja i obrade osobnih podataka. Ova Politika odnosi se na web stranice u našem vlasništvu ali i na sve ostale poslovne aktivnosti i procese u kojima dolazimo u kontakt s vašim osobnim podacima.

Službenik za zaštitu podataka

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka kako biste ga mogli kontaktirati radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz našu politiku privatnosti ili rukovanje osobnim podacima. Kontaktne informacije našeg službenika za zaštitu podataka su: .

Prikupljanje podataka

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime i prezime, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više atributa svojstvenih za fizički, genetski, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet toga pojedinca. Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada za to postoji potreba, bilo radi ispunjavanja zakonskih ili legitimnih interesa, ili putem privole, kada nam svojom voljom dajete takve

Obrada podataka

Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

 • Radi ispunjavanja zakonskih uvjeta u vezi s obavljanjem posla
 • Radi uspostave primarnog kanala komunikacije s vama;
 • Radi povremenog slanja e-poruka (koje se tiču povremenog primanja vijesti (ako to želite), ažuriranja, informacija o sličnim proizvodima ili uslugama, itd.)

Uporaba cookie datoteka

Web stranica koristi cookie datoteke da bi se način rada prilagodio vašim potrebama. Cookie je tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice snima na vaš tvrdi disk. Cookie datoteke ne mogu se koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaše računalo. Cookie datoteke dodjeljuju se pojedinačno i može ih čitati samo poslužitelj web stranice u domeni koja je takvu datoteku snimila.

Automatsko bilježenje informacija

Naš poslužitelj koristi statistički softver, standardno obilježje svih web poslužitelja koji nije karakterističan samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućava nam da web stranice prilagodimo na način da budu što jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica i sl.). U ovom slučaju ne bilježe se nikakvi osobni podaci.

Zaštita vaših podataka

Ulažemo sve svoje napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka. Vaši podaci su konstantno zaštićeni od gubitka, krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja. Podaci su dostupni samo osobama kojima je to nužno za obavljanje posla, a svi naši djelatnici i partneri obvezali su se na povjerljivost podataka.

Maloljetnici

Osobe mlađe od 16 godina ne bi smjeli davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Nikada nećemo svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba, ili na bilo koji način podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez dozvole.

Pohrana i rok čuvanja podataka

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja vašeg poslovnog odnosa s nama. Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito brišemo nakon proteka zakonski utvrđenih rokova ili temeljem vašeg zahtjeva za brisanjem podataka. Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

Prava pojedinaca

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo da nas kontaktirate na . Nadalje, slobodni ste zahtijevati informacije o svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom, tko je još izvan naše organizacije primio Vaše osobne podatke od nas, koji je izvor osobnih podataka (ako nam ih niste dali izravno) i kako dugo ćemo čuvati te podatke. Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Uz određene iznimke možete zatražiti da ih izbrišemo ili prestanemo s njihovom obradom ili možete samo tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe izravnog kontaktiranja (direktni marketing). Ako podnesete zahtjev za ostvarivanje vaših prava obzirom na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka, udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog ne možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo e-mail porukom u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi nećemo Vam poslati u slučaju:

 • ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
 • ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
 • ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP), Zagreb, Martićeva 14.

Promjene naše Politike privatnosti

U slučaju promjena naše Politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti

Ova Politika privatnosti je zadnji put izmijenjena 10. srpnja 2018. godine.

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti sastavljena su kako bi služila onima koji su zabrinuti kako se njihovi osobni podaci koriste na Internetu. Osobni podaci, kako su definirani temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, su podaci koji se mogu koristiti samostalno ili s drugim podacima za identifikaciju, kontakt ili pronalaženje osobe, ili kako bi se identificiralo pojedinca. Molimo vas da pažljivo pročitate naša pravila o privatnosti kako biste jasno razumjeli kako ćemo prikupljati, koristiti, štititi ili na drugi način obrađivati vaše osobne podatke na našoj web stranici.

Koje osobne podatke skupljamo od posjetitelja našeg bloga, web stranice ili aplikacije?

Kada naručujete ili se registrirate na našoj stranici, prema potrebi, bit ćete zatraženi unijeti ime, e-mail adresu, poštansku adresu, telefonski broj, podatke o kreditnoj kartici, OIB ili druge podatke kako bismo vam olakšali korištenje usluga.

Kada prikupljamo podatke?

Prikupljamo podatke prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispunjavanja obrasca ili unosa podataka na našim stranicama.

Kako koristimo vaše podatke?

Vaše podatke koje prikupljamo prilikom registracije, narudžbe, prijave na newsletter, ispune anketa, pregleda stranica koristimo u slijedeće svrhe:

 • za personalizaciju korisničkog iskustva, te kako bi omogućili dostaviti sadržaj i ponude za koje ste zainteresirani,
 • za unaprjeđenje naših stranica kako bi vam bolje služile,
 • kako biste nam omogućili da vam pružimo bolju uslugu prilikom odgovora na pitanja korisničkoj podršci,
 • za administraciju natjecanja, promocija, anketa ili drugih značajki stranice,
 • za bržu obradu transakcija,
 • za slanje elektroničke pošte u vezi vaše narudžbe ili drugih proizvoda i usluga.

Kako štitimo podatke o posjetiteljima?

Naše web stranice su redovno nadzirane kako bi izbjegli sigurnosne propuste i poznate ranjivosti sustava kako bi vas posjet bio što sigurniji.

Vaši osobni podaci čuvaju se iza osigurane mreže te su isključivo dostupni samo ograničenom broju osoba koje imaju posebna prava pristupa takvim sustavima, te su dužni čuvati informacije tajnima. Osim toga, sve osjetljive/kreditne informacije koje nam dostavljate su šifrirane pomoću Transport Layer Security (TLS) tehnologije.

Provodimo niz sigurnosnih mjera kada korisnik podnese nalog, podnosi ili pristupa svojim podacima radi održavanja sigurnosti vaših osobnih podataka. Sve transakcije obrađuju se kroz izdvojeni sigurni servis i nisu pohranjene ili obrađene na našim poslužiteljima.

Koristimo li "kolačiće"?

Da. Kolačići su male datoteke koje stranica ili njegov davatelj usluga prenosi na tvrdi disk vašeg računala putem web preglednika (ukoliko mu dopustite), a koji omogućuje sustavu stranice ili pružatelju usluga prepoznavanje vašeg ​​preglednika, te zadrže i zapamte određene informacije. Na primjer, mi koristimo kolačiće kako bi nam pomogli spremiti i obraditi proizvode u vašoj košarici. Oni se, također, koriste kako bi nam pomogli u razumijevanju vaših postavki temeljenih na prethodnoj ili trenutnoj aktivnosti na stranici, što nam omogućava pružanje vama boljih usluga. Kolačiće, također, koristimo za pomoć pri prikupljanju sveobuhvatnih podataka o prometu na stranici i interakciji, a sve kako bismo mogli ponuditi bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Mi koristimo kolačiće u sljedeće svrhe:

 • funkcionalnosti Avalon stranice (obavezno radi funkcionalnosti stranice) - pomoć pri pohrani i obradi proizvoda u košarici
  • košarica
  • affiliate indentifikator
  • detalji prijave
  • GDPR postavke
 • statistika - razumijevanje i spremanje korisnikovih postavki u svrhu budućih posjeta
  • Facebook Pixel
  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • Midas Pixel
 • analitika - prikupljanje sveobuhvatnih podataka o prometu i interakcijama na stranici kako bi ponudili bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti
  • Hotjar

Možete odabrati da vas vaše računalo upozori svaki put kada je kolačić poslan ili možete izabrati da isključite sve kolačiće. Možete to učiniti kroz postavke web preglednika (poput Internet Explorera). Svaki preglednik je malo drugačiji, pa pogledajte u izborniku "Pomoć" vašeg preglednika kako bi naučili ispravan način izmjene vaših kolačića.

Ako korisnik onemogući kolačiće u svom pregledniku:

ako onemogućite kolačiće, neke značajke bit će onemogućene. To će isključiti neke od značajki koje čine vaše korisničko iskustvo na našim stranica učinkovitije i neke od naših usluga neće raditi ispravno.

Objava prema trećim stranama

Ne prodajemo, trgujemo ili na drugi način prenosimo vanjskim stranama vaše osobne podatke.

Linkovi trećih strana

Povremeno, prema vlastitom nahođenju, možemo uključiti ili ponuditi proizvod ili uslugu treće strane na našim stranicama. Stranice trećih strana imaju odvojena i nezavisne pravila o privatnosti. Stoga nemamo odgovornost za sadržaj i aktivnosti na tim stranicama. Ipak, želimo zaštititi integritet naše stranice i dobrodošle su bilo kakve povratne informacije o tim stranicama.

Google

Zajedno s dobavljačima (trećom stranom), kao što je Google koristimo kolačiće te strane (kao što su Google Analytics kolačići) kako bi se sastaviti podatke o korisnikovoj interakciji s funkcijama usluga na našim web stranicama.

Pristajemo na sljedeće:

 • korisnici mogu posjetiti našu stranicu anonimno,
 • nakon što smo izradili pravila o privatnosti, dodat ćemo link na njih na našoj početnoj stranici ili na prvoj značajnoj stranici nakon ulaska na naše web stranice,
 • naš link na Izjavu o privatnosti uključuje riječ "privatnost" i može se lako naći na gore navedenoj stranici.

Korisnici će biti obaviješteni o svim promjenama politike privatnosti na našoj stranici u Izjavi o privatnosti. Korisnici mogu promijeniti svoje osobne podatke putem:

 • e-maila,
 • prijavom na vlastiti račun,
 • razgovora s nama ili slanjem upita.

Kako naša stranica obrađuje signale koji se ne smiju pratiti?

Poštujemo signale koji se ne smiju pratiti i ne pratimo, postavljamo kolačiće ili koristimo za oglašavanje kada je postavljen „Ne Prati“ (DNT) mehanizam preglednika.

Da li naše stranice dopuštaju praćenje ponašanja treće strane?

Važno je napomenuti da dopuštamo praćenje ponašanja treće strane.

ZAŠTITA OD SPAM-A

Zakon o zaštiti osobnih podataka i Zakon o elektroničkim komunikacijama su zakoni koji određuju pravila za komercijalnu e-poštu, uspostavljaju zahtjeve za komercijalne poruke, daje primatelju pravo da zaustavi primanje takvih e-mailova, i navode teške kazne za prekršaje. Mi prikupljamo vašu e-mail adresu radi:

 • slanja informacija, odgovora na upite, i/ ili bilo kakve zahtjeve ili pitanja,
 • procesa narudžbe i slanje informacija i ažuriranja koje se odnose na narudžbu,
 • možda ćemo vam slati dodatne informacije vezane uz vaš proizvod i /ili usluge,
 • promocije putem e-mail liste ili za buduće slanje e-maila našim korisnicima nakon sto je izvršena prvotna transakcija.

U skladu sa zakonskim propisima pristajemo na sljedeće:

 • nećemo koristiti lažne ili obmanjujuće teme ili e-mail adrese,
 • identificirati poruku kao oglas na neki prihvatljiv način,
 • uključiti fizičku adresu naših poslovnica ili sjedišta,
 • praćenje promotivnih usluga trećih strana putem e-maila u svrhu poštivanja ovih pravila, ukoliko iste budu korištene,
 • ispoštovati brzo zahtjeve za ne-uključivanje/odjavu,
 • dopustiti korisnicima odjavu pomoću linka na dnu svakog e-maila.

Ako se u bilo koje vrijeme želite odjaviti od primanja budućih e-mail-ova, slijedite upute na dnu svakog e-maila, a mi ćemo vas odmah ukloniti iz korespondencija.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako postoje bilo kakva pitanja u vezi ove izjave o privatnosti možete nam se obratiti koristeći podatke u nastavku.

Avalon d.o.o.
Stjepana Radića 10
48350 Đurđevac
Hrvatska

Uvjeti sudjelovanja u Partner programu

Ovi Uvjeti korištenja odnose se na fizičke i/ili pravne osobe koje sudjeluju u Avalonovom Partner programu (eng. Affiliate Program). Zadržavamo pravo promjene i nadopunjavanja ovih uvjeta.

Uključivanjem u program potvrđujete prihvaćanje slijedećih uvjeta:

1. Uključivanje u program

Ispunjavanjem obrasca za prijavu automatski postajete Avalonov partner. Cilj vašeg sudjelovanja u programu je slijedeći: legalno oglašavanje avalonovog web sitea i usluga te primanje provizije ostvarene od prodaje usluga osobama koje ste vi preporučili. Također se slažete s primanjem povremenih e-mail obavijesti vezanih za Avalonov Partner program.

Napomena: korisnici koji koriste naše usluge na osnovu Ugovora o sponzorstvu ne mogu biti sudionici Partner programa.

2. Prekid partnerskog statusa

Vaš status partnera može biti suspendiran i prekinut iz bilo kojeg od sljedećih razloga:

 • Neprikladno oglašavanje (lažne tvrdnje, zavaravanje linkovima, itd.)
 • Spam (masovni e-mailovi, masovno objavljivanje poruka na usenet grupe, forume, itd.)
 • Oglašavanje na stranicama koje sadržavaju ili promoviraju ilegalne aktivnosti
 • Narušavanje intelektualnog vlasništva i prava (npr. kopiranje Avalonovih stranica i materijala osim promotivnih)

3. Partnerski linkovi

Na vašim web stranicama i/ili u e-mail porukama možete koristiti grafičke i tekstualne linkove. Oglašavanje možete vršiti i u tiskanim oglasima, časopisima i novinama. Možete koristiti grafičke i tekstualne elemente koje vam osigurava Avalon, ili možete kreirati vaše vlastite uz pretpostavku da su napravljeni u skladu s uvjetima iz paragrafa 2.

4. Partnerska provizija

Za narudžbu bilo kojeg Avalonovog web hosting paketa uz pretplatnički period od 1 GODINE ili ostvarene putem offline ili online kontakta bit će vam isplaćen iznos provizije, prema specifikaciji naznačenoj na stranici za partnere. Provizija se ne odnosi na direktno povezane tvrtke, i takva provizija neće biti odobrena. Nije moguće ostvariti pravo na proviziju ni za usluge koje naručujete za vlastite potrebe ili za potrebe svoje tvrtke. Provizija se ne odnosi na narudžbe paketa s pretplatničkim periodom manjim od godišnjeg (npr. mjesečni, tromjesečni ili polugodišnji), te na resellerske pakete, VPS poslužitelje, dedicated poslužitelje, domene i ostale dodatne usluge. Ostvarena provizija će se isplaćivati jednom mjesečno.

4.1. Za pravne osobe

Ostvarena provizija može se koristiti za podmirenje Avalonovih web hosting usluga, ili uplatiti na žiro račun pravne osobe. Provizija se isplaćuje po primitku računa na kojem je specificirana usluga partnera. Za inozemne partnere isplata se umanjuje za troškove provođenja deviznog naloga.

4.2. Za fizičke osobe

Ostvarena provizija može se koristiti za podmirenje Avalonovih web hosting usluga, ili uplatiti na žiro račun fizičke osobe. Provizija se isplaćuje punoljetnim fizičkim osobama. Provizija se isplaćuje na osnovu Ugovora o djelu (uključujući Ugovor o djelu za umirovljenike i Ugovor o djelu redovitog studenta). Davanja koja proizlaze potpisivanjem Ugovora o djelu snosi Avalon.

5. Kvalificirana provizija

Kvalificirana provizija je provizija ostvarena na osnovu prodaje novom korisniku, koji zakupi bilo koji od naših web hosting paketa na najmanje godinu dana. Avalon ima diskretno pravo donijeti odluku o tome da li je provizija kvalificirana ili nije. Ukoliko je ostvarena provizija na iznos koji naknadno bude vraćen kupcu iz bilo kojeg razloga, Avalon zadržava pravo oduzeti odgovarajući iznos provizije.

6. Praćenje partnerskog statusa

Nakon prijave u program, bit će vam dodijeljen jedinstveni partnerski LINK kojeg ćete koristiti za oglašavanje naših stranica i usluga. U trenutku kad posjetitelj klikne na taj LINK, generirat će se cookie s vašim partnerskim ID-om. Ujedno će se i njegova IP adresa zapisati u bazu podataka skupa s vašim ID-om. Ukoliko tijekom tog posjeta ili u bilo kojem trenutku nakon toga posjetitelj napravi narudžbu, isplaćuje vam se odgovarajuća provizija na osnovu upisanih podataka u bazi.

7. Uvjeti ugovora

Ovi uvjeti stupaju na snagu po vašem uključenju u Partner program i završavaju u trenutku kada vi ili Avalon prekine vaš partnerski status. Avalon može uvjete ovog ugovora mijenjati u bilo kojem trenutku. Ukoliko vam bilo kakva promjena bude neprihvatljiva, vaša mogućnost je prekidanje partnerskog statusa. Ostajanje u programu predstavlja vaše prihvaćanje napravljene promjene.

8. Odgovornost

Avalon neće biti odgovoran za bilo kakvu indirektnu štetu (gubitak zarade i provizije) nastalu zbog tehničke pogreške u praćenju partnerskog statusa, kvaru baze podataka ili zloupotrebe programa. Avalon ne daje nikakve izričite ili implicitne garancije vezane uz naš Partner program i/ili usluge koje se prodaju na ovim stranicama. Ne dajemo garanciju da će sve Avalonove usluge funkcionirati bez problema i ne preuzimamo odgovornost za bilo kakve moguće greške ili prekide u radu.

Što nas korisnici najčešće pitaju?

 • Imam klijente kojima izrađujem stranice, koje su prednosti ako se uključim u program?

  Vi ste naš idealan partner. Želite se baviti svojim poslom ali treba vam i pouzdana web hosting usluga za vaše klijente. Jednostavno, za svakog novog klijenta kod nas zakupite jedan web hosting paket i mi ćemo vam odmah isplatiti vašu proviziju. Zaradu od hostinga dobijete odmah, a briga za korisnika je dalje naša. Naravno, vi možete ostati kontakt osoba i imati sve tehničke ovlasti i pristup korisničkom računu. Bitno je jedino da je krajnji korisnik paketa treća osoba.

 • Mogu li oglašavati Avalon preko Google Adwords kampanje?

  Svakako. Možete kreirati Google Adwords kampanju i na taj način promovirati naše usluge, koristeći svoj jedinstveni partnerski link koji ćete dobiti od nas. Svaki klik na vaš oglas bit će zabilježen u našoj aplikaciji, i svaka buduća kupnja donijet će vam proviziju. Možete napraviti koliko god želite oglasa i koristiti ključne riječi koje vama najviše odgovaraju. Naravno, pobrinite se da vam računica bude dobra i da vam se kampanja na kraju isplati.

 • Kako mogu saznati koliko klikova i prikazivanja ima moj oglas ili banner?

  Nakon prijavljivanja u Partner program vidjet ćete prikaz posjeta, klikova, realizirane prodaje, povijest plaćanja i druge statističke informacije.

 • Moram li imati jako posjećene stranice kako bih uspio zaraditi?

  Što više posjeta imate, to je veća mogućnost zarade za vas. Mi ne određujemo minimalni prag posjećenosti, tako da svatko ima priliku iskušati se. Broj posjetitelja možete bitno povećati dijeljenjem linkova putem Facebooka, Twittera i sličnih društvenih mreža koje imaju veliki doseg. No, najbitnije je da preporuka bude iskrena. Ako ste zaista zadovoljni našim uslugama, iskrena i objektivna preporuka na osnovu vlastitog iskustva će imati najbolji učinak.

 • Koje bannere mogu koristiti za oglašavanje Avalona?

  Nakon prijavljivanja u Partner program vidjet ćete izbornik “Marketinški materijali”, u kojem ćete naći sve potrebno za oglašavanje. Oglašavanje možete raditi putem grafičkih bannera raznih dimenzija, tekstualnim oglasima i linkovima, e-mail linkovima, HTML oglasima, kuponima i slično.

 • Na koji način isplaćujete zarađenu proviziju?

  Pravnim osobama (tvrtkama) proviziju isplaćujemo tako da nam tvrtka-partner prije isplate ispostavi račun za ostvareni iznos provizije, uvećan za PDV. Fizičkim osobama proviziju isplaćujemo na osnovu Ugovora o djelu, te obračunavamo i vršimo uplatu doprinosa, poreza i prireza na temelju ugovora. Ako ste ujedno i korisnik neke od naših web hosting usluga, moguće je umjesto isplate obaviti kompenzaciju ili kreditiranje vašeg korisničkog računa.

 • Mogu li preporučiti sam sebe ili svoju tvrtku, pa dobiti proviziju za vlastite stranice?

  Ne. Takav slučaj predstavljao bi kršenje naših Uvjeta sudjelovanja u programu i bili bismo primorani isključiti takvog partnera iz programa. Sve narudžbe ručno provjeravamo i uspoređujemo s bazom korisnika kako se takva situacija ne bi dogodila.

 • Što smatrate "kvalificiranom provizijom"?

  Kvalificirana provizija je ona provizija koja je ostvarena u skladu s našim Uvjetima sudjelovanja u Partner programu. Konkretno, kvalificirana provizija je svaka preporuka koja je:

  • ostvarena putem vašeg jedinstvenog partnerskog ID linka
  • ostvarila narudžbu godišnjeg web hosting paketa
  • dovela novog korisnika koji nije koristio 30-dnevnu garanciju povrata novca

  U ovom trenutku, provizija se isplaćuje za ostvarenu narudžbu shared web hosting paketa. Resellerski paketi, registracija domena, VPS i dedicated poslužitelji te ostale dodatne usluge nisu uključeni u Partner program.

 • Koliko je moj trošak uključenja u Partner program?

  Nema troška. Uključenje u naš Partner program je potpuno besplatno.

 • Gdje mogu dobiti dodatne informacije oko sudjelovanja u Partner programu?

  Možete nazvati našu Službu za korisnike na besplatni broj 0800 282566 i pitati sve što vas zanima. Ukoliko vam više odgovara pismeni kontakt, možete poslati mail na