Naziv projekta

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Svrha i opravdanost projekta

Opći cilj projekta jest da ulaganjima u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju ojačati razvoj poduzeća smještenog u potpomognutoj općini Đurđevac u Koprivničko – križevačkoj županiji. Svrha projekta, odnosno specifični ciljevi projekta su da primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije: poveća prihode od prodaje, broj zaposlenih i produktivnost rada.

Glavna je uloga ovog projekta da njegovom provedbom brže ostvarimo postavljene ciljeve i poslovne rezultate. Stoga nam je prioritetno ulaganje u nabavu te implementaciju suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije, kojom ćemo modernizirati svoje poslovne procese, ubrzati međusobnu komunikaciju sa radnicima, dobavljačima, kupcima i drugim suradnicima. Očekivani rezultati ovih ulaganja su bolja produktivnost rada i veći prihodi, koji će dovesti do povećanog obujma posla i novih zaposlenja.

Navedena su ulaganja nužna za daljnji razvoj poduzeća, jačanje poduzetničkog duha, za ostvarenje financijskih rezultata i utvrđivanje tržišne pozicije na vrlo konkurentnom tržištu. Procjenjujemo da ćemo ovim projektom ubrzati ostvarenje ciljeva i skratiti rok za postizanje rezultata za 2 godine, što jej upola kraće od trenutno postavljenog vremena za ostvarenje dugoročnih ciljeva. Naime, suvremena informacijska i komunikacijska tehnologija dobivena putem ovog projekta omogućava nam dvostruko brže ostvarenje poslovnih ciljeva te smatramo da ćemo sve postavljene strateške ciljeve moći ostvariti do kraja 2018. godine. Provedbom projektnih aktivnosti ubrzano jačamo svoju konkurentsku tržišnu poziciju te ostvarit će se rezultati poput povećane produktivnosti rada, otvorena neto radna mjesta, veći prihod od prodaje te unaprjeđenje poslovnih procesa. Dugoročno se želimo što više i brže razvijati, jačati, zapošljavati nove radnike i na taj način doprinositi cjelokupnom razvoju zajednice u kojoj živimo, da i nama bude bolje, našim korisnicima i čitavom društvu, što je u skladu s našim temeljnim vrijednostima.

Ukupna vrijednost projekta: 1.078.282,36 kn

EU sufinanciranje projekta: 959.563,47 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2016. – 01.06.2017.

Kontakt osoba za više informacija: Petra Krajačić,

tel. +385 48 289 167

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779 i http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti

Predmet nabave: Nabava i instaliranje opreme

Natječajna dokumentacija

Rezultati natječaja