Na dan 01.03.2016. godine tvrtka Avalon d.o.o započela je s provedbom projekta AVALON IKT. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

Osnovni podaci o projektu

Naziv projekta: AVALON IKT

Kratki opis projekta: Ulaganjima u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju želimo ojačati i optimizirati poslovanje poduzeća Avalon d.o.o. Specifičnim ulaganjima u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih i poboljšanjem postojećih IKT rješenja integrirat ćemo poslovne funkcije, optimizirati poslovne procese, poboljšati produktivnost rada, tržišni položaj poduzeća, osigurati konkurentsku poziciju i učinkovito poslovanje.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Ciljevi su putem primjene informacijske i komunikacijske tehnologije povećati prihode, povećati broj zaposlenih te produktivnost rada čime će se osigurati i učvrstiti naša pozicija na tržištu.

Ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 1.078.282,36

Razdoblje provedbe projekta(od-do): 01.03.2016.-01.06.2017

Kontakt osobe za više informacija: projektni asistent Robert Grgec, robert.grgec@avalon.hr


www.strukturnifondovi.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779