Avalon web hosting na cloud tehnologiji

Sve dobro na što ste navikli od Avalona od sada će biti dostupnije, sigurnije i boljih performansi. Od sada će web stranice i aplikacije korisnika Avalon web hostinga biti smještene na još pouzdanijim i sigurnijim serverima zato jer smo iz korijena modernizirali svu svoju hardversku i softversku opremu i prešli na novu računalnu infrastrukturu koju web hosting struka naziva - cloud.

Avalon i dalje nastavlja pružati tzv. shared i VPS web hosting pakete, uz tu razliku što će svi postojeći i novi korisnici radi smjene tehnoloških generacija iskusiti bolje performanse njihovih web stranica i aplikacija. Cijene smo ostavili iste ili smo ih čak i snizili!

Što znači cloud hosting...


...poduzetnicima?

Poduzetnicima će se dodatno smanjiti vrijeme eventualne nedostupnosti njihovih web stranica. Primjerice, kada dođe do kvara na serverima web hosting tvrtki koje još imaju tradicionalnu infrastrukturu, stranice mogu pod određenim uvjetima postati nedostupne sve dok se server ne popravi ili zamijeni. To može potrajati satima.

Avalon koristi modernu cloud tehnologiju koja jamči rad web stranica čak i ako dođe do kvara bilo koje hardverske komponente na serveru.

Ponuda za poduzetnike:

...developerima?

Razvojnim inženjerima - developerima koji trebaju VPS servere za svoje LAMP ili Windows aplikacije, Avalonov novi privatni cloud daje sve prednosti klasičnih virtualki (predvidive i sigurne troškove bez iznenađenja) i sve prednosti javnih clouda (npr. zajamčene resurse, automatizirano skaliranje resursa te kompatibilnost s javnim API protokolima).

Avalon nudi sve značajke na koje ste navikli kod stranih pružatelja VPS hostinga, uz nešto što vam stranci ne nude: besplatnu 0-24 telefonsku podršku.

Ponuda za developere:

Što cloud omogućuje Avalonu da bude bolji od konkurencije?


Klasične web hosting tvrtke

 • Tradicionalni samostojeći serveri s niskom raspoloživosti
 • Serveri su spori jer je tisuće web stranica na njima
 • Kapaciteti su ograničeni fizičkim limitima pojedinog servera
 • U slučaju kvara, stranice ne rade dok se server ne popravi

Avalon cloud hosting

 • Poduplani su svi resursi, kako bi usluga bila visoko-raspoloživa
 • Serveri su međusobno povezani da raspoređuju opterećenje
 • Automatsko skaliranje raspoloživih resursa prema potrebama
 • U slučaju kvara, ostatak clouda preuzima posluživanje stranica

Strani cloud ponuđači

 • Nema telefonske podrške
 • Javni cloudi (AWS, Google, Azure) imaju nepredvidljive troškove
 • Javni cloudi kompleksni su i prepuni nepotrebnih opcija
 • Udaljena lokacija, najčešće u USA ili zapadnoj Europi
 • Trebate biti sistemaš ili platiti sistemaša, jer sve sami radite

Avalon cloud hosting

 • Avalon nudi 0-24 besplatnu telefonsku podršku
 • Svi troškovi u našem cloudu su unaprijed definirani i predvidljivi
 • Izbacili smo nepotrebno i kreirali uslugu jednostavnu za korištenje
 • Avalonov cloud smješten je u domaćem datacentru u Zagrebu
 • Avalonovi sistemaši rade kompletan posao za vas

Shema Avalonove cloud platformeZnačajke Avalon cloud hostinga i objašnjenje tehničkih termina


Javni API

API (Application Programming Interface) omogućava programsko upravljanje virtualnim mašinama i aplikacijama, i njihovu međusobnu razmjenu podataka. Avalonov cloud podržava Amazon EC2 te Microsoft Azure API.

Elastičnost, "scale-out"

Mogućnost Avalonovog privatnog clouda da, uslijed povećanog opterećenja i potrebe za resursima umjesto kupnje i instalacije novog hardvera, prebaci opterećenje na javni cloud (AWS, Azure) i iskoristi njihove resurse kako bi isporučio uslugu.

Interoperabilnost, portabilnost

Neovisnost o infrastrukturi što se tiče programskog koda. To znači da aplikacije možete seliti između javnog (AWS, Azure) clouda i Avalonovog privatnog clouda i obratno - bez potrebe za mijenjanjem vašeg koda.

Skaliranje resursa

Ako korisnik VPS-a shvati da mu treba više resursa (RAM, CPU, disk) nego što ima zakupljeno, jednostavno može kliknuti za povećanje resursa. To je potpuno različito od korisnika dedicated servera, gdje su resursi fizički ograničeni i nadogradnja je skupa.

Automatski failover

Mogućnost cloud tehnologije da u slučaju potpunog fizičkog prestanka rada hosta (hardverskog servera na kojem se nalaze VPS-ovi) automatski prebaci VPS-ove na neki drugi host kako bi VPS-ovi nastavili raditi uz vrlo kratki prekid potreban za reboot.

Redundancija, visoka raspoloživost

Sve komponente clouda su najmanje poduplane - uključujuči hardver, mrežu, virtualizaciju i storage. To znači da će u slučaju bilo kakvog kvara bilo koje komponente druga komponenta automatski preuzeti funkciju i usluga će se nastaviti pružati.

Distribuirana pohrana (storage)

Avalon koristi Ceph storage sustav, koji pruža distribuiranu pohranu podataka u računalnom klasteru. Glavna prednost takve pohrane je da ne postoji jedna moguća točka prekida u radu. Svi podaci su replicirani i otporni na gubitke.

Javni, privatni i hibridni cloud

Pod javnim cloudom se smatraju globalni sustavi kao što su Amazon AWS i Microsoft Azure. Privatni cloud je sličan sustav ali u vlastitom datacentru i na vlastitom hardveru, kao što je to Avalonov cloud, dok je hibridni cloud kombinacija oba.

Shared (dijeljeni) hosting

Kod shared hostinga veći broj korisnika dijeli resurse jednog servera na kojem se nalaze. Kod većine hosting tvrtki korisnici se nalaze na izoliranom serveru ograničenih resursa, dok su u Avalonu svi korisnici smješteni na visoko-raspoloživi cloud.

VPS (Virtual Private Server)

Izolirani virtualni server koji nudi zajamčene resurse kao kod vlastitog fizičkog servera, uz povoljniju cijenu i prednost jednostavne nadogradnje (skaliranje). U Avalonu su svi VPS serveri također smješteni na visoko-raspoloživi cloud.

Unmanaged (bez administracije)

Mogućnost zakupa VPS servera kod kojih korisnik sam instalira operativni sustav i ima potpunu kontrolu nad cijelim serverom. Takvo korištenje usluge se još naziva i IaaS (Infrastructure as a Service). Ovu uslugu nude Microsoft Azure, Amazon AWS i DigitalOcean, Avalon ne nudi ovakvu vrstu usluge.

Managed (s administracijom)

Zakup VPS servera kod kojeg Avalon vrši instalaciju, održavanje, obavlja nadogradnje i brine o sigurnosti i stabilnosti sustava, a korisnik ima pristup samo svojem panelu i webu. Takva vrsta usluge naziva se i PaaS (Platform as a Service).