Matija Barić

Avalon u korisničkim brojkama

Od 16. do 30. travnja ove godine proveli smo anketu o kvaliteti usluga Avalona te ovom prilikom želimo zahvaliti svima koji su odvojili dio svojeg vremena te ispunili anketu i ostavili svoje komentare. Na anketu je odgovorilo 524 korisnika koji su odgovarali na 14 pitanja. Dobili smo 255 komentara, prijedloga, pohvala, ali i prigovora i kritika vezano za usluge koje vam pružamo. Sve odgovore i komentare pomno ćemo analizirati te se potruditi ukloniti nedostatke, poboljšati usluge i ponuditi vam nove. Generalno, zadovoljni smo dobivenim rezultatima ankete budući su ocjene za naše usluge i korisničku podršku bolje od onih u anketi koju smo proveli 2012-te godine.

Opći dojam kvalitete naših web hosting usluga korisnici su ocijenili s prosječnom ocjenom 4,11 (najviše korisnika njih 39,29% dalo nam je ocjenu 5). Naša Služba za korisnike dobila je ocjenu 4,21 pri čemu nam je čak 45,78% korisnika dalo ocjenu 5 (skala od 1 do 5). Najčešći kanal kojeg naši korisnici koriste za komunikaciju sa Službom za korisnike je besplatni telefon 0800-AVALON s 33,60%, zatim e-mail s 25,34% pa onda Live chat s 22,20%. Ono što nas veseli je činjenica da je više od 70% naših korisnika u zadnjih godinu dana imalo potrebe kontaktirati korisničku podršku manje od 5 puta.

Na skali od 1 do 10, korisnici su izrazili svoju spremnost da Avalon preporuče svojem kolegi ili prijatelju s ocjenom 8,05 što ipak ukazuje na činjenicu da su korisnici u prosjeku zadovoljni našim uslugama. Čak njih 38,70% odgovorilo je s ocjenom 10, dok su ostale brojke na skali znatno manje.

Većinu korisnika zanimale bi nove usluge koje bi/ćemo uvesti. Preko 50% njih planira ove godine uložiti u redizajn web stranica i optimizaciju za bolju poziciju na tražilicama (SEO). Gotovo 75% korisnika nema mobilnu verziju vlastitih web stranica ili implementirani Responsive Web Design.

U zadnje dvije godine uvelike se promijenila slika korištenja društvenih mreža naših korisnika. Najviše njih, čak 75,10% koristi Facebook, zatim YouTube njih 61,35%, Google+ 44,02% te vrlo blizu Linkedin s 43,23%. Ostale zastupljene društvene mreže možete pogledati u grafikonu ispod.

Društvene mreže

Najkorišteniji kanal za dobivanje informacija iz Avalona, o našim akcijama, novih ponudama, blog člancima i ostalim našim aktivnostima većina korisnika voli primati putem našem e-mail newslettera, čak 58,17%. Upravo je i to bio jedan od razloga da svoj newsletter redizajniramo i napravimo ga u RWD dizajnu, tako da je sadržaj sada prilagođen za prikaz na  ekranima pametnih telefona i tablet računala.

Još jednom hvala svima na sudjelovanju u anketi! Rezultate ćemo dobro proučiti, ispraviti greške te vam uskoro ponuditi nove i kvalitetnije usluge o kojima sada još šutimo.

Pratite nas na društvenim mrežama jer sve informacije oko naše ponude, eventualnih poteškoća u radu naših servisa, akcije te ostale zanimljivosti donosimo upravo na njima:

Facebook Twitter Google+LinkedinYouTube

Pretraži arhivu članaka